تبلیغات
دانلود قرآن - وبلاگ دین و قرآن | معجزه پیامبر حضرت محمد رسول الله [ص] - 14 معصوم علیه السلام
 
دانلود قرآن - وبلاگ دین و قرآن | معجزه پیامبر حضرت محمد رسول الله [ص] - 14 معصوم علیه السلام
دانلود قرآن,دانلود نوحه,دانلود زیارت نامه,دانلود دعا,دانلود مذهبی,دانلود فیلم و کلیپ مذهبی,دانلود اسلامی,بلاگ اسلامی
درباره وبلاگ


نَسئَلُکَ یا مَن هُوَ اللُه الّذی لا إله إلا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ المَلِکُ القُدّوسَُ السَّلامُ المُؤمنُ المُهَیمِنُ العَزیزُ الجَبّارُ.
اَلمُتَکَبِّرُ الخاِلقُ البارِئُ المُصوِّرُ الغَفّارُ القَهّار الوَهّاب الرَّزاقُ الفتاحُ العَلیم.
اَلقابِضُ الباسِطُ الخافِضُ الرافِعُ المُعِزُّ المُذِّلُ السَّمیعُ البَصیرُ الحَکَمُ العَدل.
اَللَّطیفُ الخَبیر، اَلحَلیمُ العَظیم، اَلغَفورُ الشَّکورُ العَلیُّ الکَبیرِ الحَفیظِ المُقیت.
اَلحَسیبُ الجَلیلُ الکُریمُ الَّرقیبُ المُجیبُ الواسِعُ الحَکیمُ الوَدودُ المَجیدُ الباعِثُ الشَّهید.
اَلحقُّ الوَکیل، اَلقَوِیُّ المَتین، اَلوَلیُّ الحَمید، اَلمُحصِی المُبدِئُ المُعید، المُحیِی المُمیتُ الحَیُّ القَیُّوم.
اَلواجِدُ الماجِدُ الواحِدُ الصَّمَدُ القادِرُ المُقتَدِرُ الُمقَدِّمَ المَؤُخِّرَ الأوَّلَ الآخِر.
اَلظاهِرُ الباطِنُ الوالِی المُتَعالِی البَرُّ التَّوابُ المُنتَقِمُ العَفوُ الرََِءوفُ المالِکُ المُلکِ ذُو الجَلالِ وَالإکرام.
اَلمُقسِطُ الجامِعُ الغَنِّی المُغنِی المُعطِی المانِعُ الضارُ النافِعُ النّورُُ الهادِی البَدیعُ الباقی.
اَلوارِثَ الرَّشیدُ الصَّبورُ الَّذی لَیسَ کَمِثلِهِ شَی ءٌ وَ هوَ السَّمیعُ البَصیر.
اَللّهم صَلِّ اَفضَلَ صَلاةٍ عَلى اَسعَدِ مَخلوقاتِكَ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلى آلِهِ وَ صَحبِهِ وَ سَلِّم عَدَدَ مَعلوماتِك وَ مِدادَ كَلِماتكَ كُلَّما ذَكَرَكَ الذاكِرونَ وَ غَفَلَ عَن ذِكرِهِ الغافِلون .
الله
خدا
The Name Of God
الرحمن
بخشاینده
The Beneficent
الرحیم
مهربان
The Mercifull
الملک
پادشاه
The King
القدوس
مقدس
The Holy
السلام
پاک و سلامتی بخش عالم
The Source Of Peace
المؤمن
اطمینان دهنده
The Guardian Of Faith
المهیمن
نگهدارنده
The Protector
العزیز
باشکوه
The Mighty
الجبار
توانگر
The Compeller
المتكبر
بسیار بزرگ
The Majestic
الخالق
آفریننده
The Creator
البارئ
درست
The Evolver
المصور
نگارگر، صورتگر
The Fashioner
الغفار
همیشه بخشاینده
The Forgiver
القهار
فروکاهنده
The Subduer
الوهاب
نیک بخشاینده
The Bestover
الرزاق
همیشه روزی دهنده
The Provider
الفتاح
گشاینده (پیروزکننده)
The Opner
العلیم
داناترین
The All Knowning
القابض
می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
The Constrictor
الباسط
گستراننده، فراخ کننده روزی
The Expender
الخافض
پست کننده، خوار کننده
The Abaser
الرافع
(به سوی خود) بالا برنده
The Exalter
المعز
عزیزکننده
The Honourer
المذل
خوارکننده
The Dishonourer
السمیع
شنواترین
The All Hearing
البصیر
بیناترین
The All Seeing
الحكم
دادگر
The Judge
العدل
بینهایت عادل
The Just
اللطیف
آن‌که بر بندگانش لطف دارد
The Subtle One
الخبیر
آگاه‌ترین
The Aware
الحلیم
بسیار بردبار
The Forbearing One
العظیم
بی‌انتها
The Great One
الغفور
بسیار بخشاینده
The All-Forgiving
الشكور
بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)
The Appreciative
العالی
بلند مرتبه
The Most High
الكبیر
بزرگ‌ترین
The Most Great
المغیث
نگاه دارنده، یاور
The Maintainer
الحفیظ
نگهدارنده
The Preserver
المجیب
پاسخگو
The Responsive
الرقیب
نگهبان، بیننده و آماده
The Watchfull
الكریم
بسیار بخشنده
The Generous One
الجلیل
بسیار گرانقدر
The Sublime One
الحسیب
شمارنده
The Reckoner
الباعث
برانگیزنده مردگان
The Resurrector
المجید
بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)
The Most Glorious One
الودود
دوست
The Loving
الحكیم
فرزانه، بسیار خردمند
The Wise
الواسع
گسترده، وسیع
The Far-Reaching
المتین
سخت (و نیز پاینده)
The Firm One
القوی
پرزور
The Most Strong
الوكیل
عهده دار همه امور بندگان و موجودات
The Trustee
الحق
راست، درست
The Truth
الشهید
بیننده
The Witness
المعید
بازگرداننده، دوباره زنده کننده
The Restorer
المبدئ
نخستین آفریننده
The Originator
المحصی
شمارنده
The Reckoner
الحمید
ستوده
The Praiseworthy
الواجد
یابنده
The Finder
القیوم
قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده
The Self-subsisting
الحی
زنده
The Alive
الممیت
می‌راننده، نابود کننده
The Creator Of Death
المحیی
زندگی بخش، هستی بخش
The Giver Of Life
القادر
توانا
The Able
الصمد
بی‌نیاز
The Eternal
الاحد
یگانه (خدایی جز او نیست)
The One
الواحد
یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست
The Unique
الماجد
بزرگوار
The Noble
الأخر
واپسین، آخر فناکننده موجود
The Last
الاول
نخستین، اول پدیدارکننده وجود
The First
المؤخر
فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها
The Delayer
المقدم
فراپیش کشنده
The Expediter
المقتدر
تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر
The Powerful
البر
نیکوترین
The Source Of All Goodness
المتعالی
خود ستوده
The Most Exalted
الولی
دوست، یار و نگهبان
The Governor
الباطن
پنهان، همه دربرگیرنده
The Hiddeen
الظاهر
آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز
The Manifest
مالك الملك
فرمانروای جهان
The Eternal Owner Of Sovereignty
الرؤوف
بسیار دلسوز و مهربان
The Compassionate
العفو
درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان
The Pardoner
المنتقم
انتقام گیر
The Avenger
التواب
همیشه توبه پذیر
The Acceptor Of Repentance
المغنی
بی‌نیاز کننده، بسنده
The Enricher
الغنی
توانگر
The Self-Sufficient
الجامع
گردآورنده
The Gatherer
المقسط
عادل
The Equitable
ذو الجلال والاكرام
دارای شکوه و بخشش
The Lord Of Majesty and Bounty
الهادی
رهنما
The Guide
النور
روشنی
The Light
النافع
سودمند
The Beneficial
الضار
آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)
The Distresser
المانع
بازدارنده
The Preventer
الصبور
شکیبا
The Patient
الرشید
راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا
The Guide To The Right Path
الوارث
مالک نهایی تمام مخلوقات
The Supreme Inheritor
الباقی
ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر)
The Everlasting
البدیع
سنجش ناپذیر، آفریننده
The Incomparable
کامل ترین بلاگ دانلود قرآن

آن چیزی که باعث افزایش اعتبار انسان میشود نماز است و هیچ اعتباری بزرگتر و با ارزش تر از اعتبار نزد خدا نیست .

خدایا ما را از گزند و لطمات نفس سرکش و شیطان افسار گسیخته حفظ و هدایت کن ما محتاجیم . محتاج به الله . به خدایی که همه عالم را آفریده است و اگر هدایت نکند هلاک میشویم . ای خدای مهربان به ما رحم کن و ما را به راه راست هدایت کن .ای خدای مهربان ما بنده ات هستیم و توکل بر شما داریم . همان گونه که پیامبران و اهل بیت و شهدا و مراجع توکل دارند و سپاسگزار نعمت ها هستیم . نماز و زکات را برای رضایت است و وظیفه ما است که صالح باشیم . موجب ورود به جهنم را از که بیگانه از انسان ها است از انسان ها دور کن و ایمان ما را بر دینت قوی نما . در خانه ات را زده ایم ای خدای مهربان ما را تنها نگذار و به ما تعلیمی ببخش . همان گونه که به حضرت نوح و ابراهیم و موسی و هارون و عیسی و رسول الله حضرت محمد و داوود و سلیمان و ادریس و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و یونس و یوسف و خضر جمیعا علیهم السلام و درود و صلوات بخشیدی و تنها نگذاشتی . بهشت را برایمان واجب گردان . و ظالمین و جهنم را از ما دور گردان . الهی آمین .

مدیر وبلاگ :

دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6 |متن قرآن, سوره 8: الأنفال, آیه 1 - آیه 75 |فضیلت و برکات سوره انفال - بیتوته
...

الله ، جل جلاله ، الرحمن ، الرحیم ، الملک ، القدوس ، السلام ، المومن ، المهیمن ، العزیز ، الجبار ، المتکبر ، الخالق ، الباری ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، القادر ، السمیع ، البصیر ، المقتدر ، النافع ، النور ، المالک ملک ذو الجلال و الاکرام
بسم الله الرحمن الرحیم
‎نسئلک یا من هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدّوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبّار. المتکبّر الخالق الباریء المصوّر الغفّار القهّار الوهّاب الرزّاق الفتّاح العلیم. القابض الباسط الخافض الرافع المعزّ المذلّ السمیع البصیر الحکم العدل. اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیّ الکبیر الحفیظ المقیت. الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشهید. الحق الوکیل القویّ المتین الولیّ الحمید المحصی المبدىء المعید المحیی الممیت الحیّ القیوم. الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الاول الآخر. الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر التوّاب المنتقم العفو الرئوف مالک الملک ذو الجلال و الاکرام. المقسط الجامع الغنیّ المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی. الوارث الرشید الصبور الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر.
[http://www.aparat.com/v/rKlxT]نوع مطلب :
برچسب ها : الله، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، القادر،
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
دعا برای ظهور حضرت امام زمان است . در زمان ظهور امام زمان و به سمت آینده ایام ظهور بهترین روزها و بهترین شب ها خواهد بود .
چقدر برای ظهور حضرت امام زمان کار میکنیم ؟ آیا کافی است ؟ آیا امام زمان از کار ما راضی است ؟
دعا برای ظهور حضرت امام زمان و سلامتی حضرت امام زمان و موفقیت امام زمان کار هر روز ما باشد .
کار کنیم . کار برای ظهور حضرت امام زمان .
امشب تصمیم بگیریم فردا به اندازه توان مالی دعای سلامتی و ظهور امام زمان خریداری کنیم و هدیه دهیم . به اندازه بودجه قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه خریداری کنیم و هدیه بدهیم .

امشب جست و جو کنیم و کلیپ های دعای سلامتی و ظهور امام زمان و کلیپ های تلاوت قران و دعا و بهشت گستر را در بلاگ ها و و سایت های خود قرار دهیم .
همین امشب اسم شهیدان را با درج سوره های جزء سی در صفحات اینترنتی خود زنده کنیم .
الان سرود ملی و پرچم کشورمان را در دفاع از هویت ملی مذهبی خود در وبلاگ های خود درج کنیم .
لوگو های یا حسین ع و یا مهدی ع را در سایت های خود درج کنیم و کد اشتراک آن را در دسترس قرار دهیم .
اذکار نافعه بهشت گستران را به اشتراک بگذاریم .

کار کنیم . کار سنگین برای تقویت امام زمان عج .
روزی پنجاه تلاوت قرآن به امام زمان هدیه دهیم .
بهترین زمان ها در دنیا زمان ظهور امام زمان است . پس به شدت برای قوی شدن امام زمان کار کنیم . برای ظهور امام زمان نزری پخش کنیم . نزری میتواند غذا یا پول یا خانه یا ماشین و بسیاری تامین نیازمندیها برای دیگران باشد .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
اگر نجات دهیم دیگری را

حالا این نجات دین و حضرت امام زمان است که هرچه صحیح تر بیان کنیم باعث خشنودی خدای بزرگ و حضرت  امام زمان  میشویم . با بیان صحیح به همه نفع میرسد .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
  کل بازار را گشتیم به کتاب فروشی و نمایشگاه کتاب قرآن و عترت اهل بیت رسیدیم وارد شویم و 1 قرآن و 1 مفاتیح و 1 نهج البلاغه و 1 صحیفه سجادیه خریداری کنیم .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
چیزی را به اجبار و اصرار طالب نباشید چون اگر چیزی را ما طالب باشیم اگر به نفع زندگی ما باشد قطعا خدای بزرگ جوری نظم بندی نموده دنیا را که فرد لازم چیزی به آن آسان برسد . در امور دنیایی و پولی دقت کنید . اگر ما قرار باشد زندگی خوبی  داشته باشیم خدا شرایط را به این سمت هدایت میکند . پس باید صبور باشیم تا نظم دهنده منظومه شمسی به منادی فرمان ندا بدهد خبر آید ای اهل عالم امام زمان ظهور کرد این لحظه بسیار زیبا من خودم باران ظهور را در رویای صادقانه دیدم یک بهشت دیگریست . یعنی میشه آن لحظه را ببینیم . بله . دعا کنیم . دعا برای ظهور حضرت امام زمان .
عقل میفهمد که این اجبار فایده ندارد . عقل میفهمد که این اصرار فایده ندارد  . یعنی اجبار و اصرار ما به معنی خواستن چیزی که خدا برای زندگی ما برنامه ریزی نکرده است . مثل یک زمین که میخواهید خرید کنید هر روز اصرار میکنید حاجی این زمین را برای من نگه دار اما زمین به فروش میرود و شما این موقع کلافه میشوید . کلافه شدن ندارد . بهتر بود اصرار نمیکردید .منطقی عمل کنیم یعنی با نظم بندی خالق عالم خدای بزرگ زندگی کنیم .
برای ظهور امام زمان زیاد دعا کنیم . بالاخره یک روز آقا را ملاقات میکنیم . لحظه ممتازی است .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
آرامش گستر و آسایش گستر باشید تا کارها درست انجام بشود .  اگر  آرامش و آسایش نبود باید آن را ایجاد کنید . با کار صالح . با تبلیغ کار صالح اگر ما میخواهیم معجزات اسلام و قران شامل حال ما بشود باید کار کنیم و تبلیغ کنیم . اگر یک نفر را آگاه نمودیم به خدا و قرآن و اسلام  - دین - هرچه این یک نفر خوب باشد چون شما باعث آن شدید برای شما در عالم مختلف بهشت میسازند و ثواب مینویسند . مثلا در حضور مخاطبان یک دفعه قرآن به دست بگیرید این دیده شدن قران شکل میدهد رفتار خوش دیگری را . دین آسان است . تبلیغ دین هم آسان است .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
پناه بر خدا

مسئولیت سرانجام تمام میشود به یک نفر دیگر میرسد در هر قسمت مختلف . مبادا از امکانات خود برای دشمنی و مشکل سازی برای بندگان خدا استفاده کنید . بلکه بکوشید پرونده های مختلف را به احسن وجه در جهت رضای خدا و بنده خدا حل و مشکلات را خنثی کنید .
مشکل سازی نکنید .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
ای خدای مهربان  شکر .
خدای بزرگ  و مهربان نظمی خلق کرده است که ما اکنون هستیم . بابت این بودن بگوئیم شکر . هر روز شاکر خدا باشیم . خدایا شکرت که هستیم .

این بود درس امشب .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
از نظر من برای دفعات اول هر فردی طی الارض را در عالم خواب تجربه میکند . من خودم 4 سال پیش یک سفر  حج با طی الارض را در ذهن دارم اما چون در روز نبوده زیاد مطمئن نیستم که جسم من به طواف خانه خدا رسید یا نه .
و یک سفر آلمان واقعی با طی الارض با مادرم اینم در ابعاد واقعی در حدود شش سال پیش حتی یادم هست که رفتیم داخل یک مغازه من به انگلیسی سوال کردم .
خودش ظاهر میشود . منظورم طی الارضه .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
۱ - حضرت آدم علیه‌السلام
۲ - حضرت ادریس علیه‌السلام
۳ - حضرت نوح علیه‌السلام
۴ - حضرت هود علیه‌السلام
۵ - حضرت صالح علیه‌السلام
۶ - حضرت ابراهیم علیه‌السلام
۷ - حضرت اسماعیل علیه‌السلام
۸ - حضرت لوط علیه‌السلام
۹ - حضرت اسحاق علیه‌السلام
۱۰ - حضرت یعقوب علیه‌السلام
۱۱ - حضرت یوسف علیه‌السلام
۱۲ - حضرت شعیب علیه‌السلام
۱۳ - حضرت ایوب علیه‌السلام
۱۴ - حضرت موسی علیه‌السلام
۱۵ - حضرت هارون علیه‌السلام
۱۶ - حضرت داوود علیه‌السلام
۱۷ - حضرت سلیمان علیه‌السلام
۱۸ - حضرت الیاس علیه‌السلام
۱۹ - حضرت الیسع علیه‌السلام
۲۰ - حضرت یونس علیه‌السلام
۲۱ - حضرت ذوالکفل علیه‌السلام
۲۲ - حضرت زکریا علیه‌السلام
۲۳ - حضرت یحیی علیه‌السلام
۲۴ - حضرت عیسی علیه‌السلام
۲۵ - حضرت محمد علیه‌السلام


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
     حضرت محمد صلوات الله علیه
    امیرالمؤمنین امام علی ابن ابیطالب علیه‌السلام
    حضرت زهرا سلام الله علیها
    حسن بن علی امام حسن مجتبی علیه‌السلام
    سید الشهداءامام حسین علیه‌السلام
    زین العابدین امام سجاد علیه‌السلام
    محمد بن علی امام باقر علیه‌السلام
    جعفر بن محمد امام صادق علیه‌السلام
    موسی بن جعفر امام کاظم علیه‌السلام
    علی بن موسی امام رضا علیه‌السلام
    محمد بن علی امام جواد علیه‌السلام
    علی بن محمد امام هادی علیه‌السلام
    حسن ابن علی امام حسن عسکری علیه‌السلام
    حجت ابن الحسن امام مهدی علیه‌السلام


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
نظرات ()

حضرت محمد صلی الله علیه و آلهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
وقتی خدا به بنده طی الارض بدهد این کرامت خودش آشکار میشود . در بعضی صفحات مثلا نوشته اند مرگ جسم در مکان اول و زنده شدن در مکان دوم این کذب است . دروغ است . وقتی طی الارض فردی برسد وقتی حرکت میکند خودش میبیند که انگار زمین زیر پایش جمع میشود یک چنین حالتی  . در  طی الارض مرگی وجود ندارد چیز سختی وجود ندارد هر موقع هم که به بنده ای طی الارض بدهند قطعا بنده خودش متوجه میشود . لذا مطالب خطرناک در صفحات دیگر را که منجر به مرگ میشود فراموش کنید و بیشتر سوره اسراء و نمل و طه و ق را تلاوت کنید . عادی باشید . کار صالح انجام دهید . خودش نشان میدهد .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()
تا خدا از زندگی ما راضی باشد به ما بال پرواز بدهد از خدا اطاعت کنیم . روزه بگیریم و نماز بخوانیم .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دریافت قرآن 1 | دریافت قرآن 2 | دریافت قرآن 3 | دریافت قرآن 4
دریافت قرآن 5 | دریافت قرآن 6
نظرات ()


( کل صفحات : 87 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی